Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :239                            

Karar Tarihi :09/07/2015            

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

       b) Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Personel giderleri ödemelerinde, Yeni araç alımı yapılması nedeniyle sigorta giderlerinde, Araç sayısında artış olması nedeniyle Taşıt bakım onarım giderlerinde ve kırtasiye alımlarında kullanılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekli cetvelde belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi  

Plan ve Bütçe Komisyonunun 17/06/2015 tarihli raporunda;

            Komisyonumuzun 11/06/2015 tarihli toplantısında havale edilen 06/06/2015 tarih ve 1273 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01/06/2015 tarih ve 4622 sayılı yazısı ile 2015 Yılı Bütçesinde aktarma yapılması Plan Bütçe Komisyonumuzun 17/06/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 Yılı Bütçesinde;

46.48.01.40.04.5.2.00.5.06.1.4.01 Kara Taşıt alımları bütçe tertibinden toplam 5.530.000-TL düşülerek;

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.1.2.01 Zamlar ve Tazminatlar bütçe tertibine 460.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.1.9.01 Diğer Personel Giderleri bütçe tertibine 100.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.2.2.90 Diğer Sözleşmeli Personel zam ve tazminatlar bütçe tertibine 20.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri bütçe tertibine 2.800.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.3.1.02 Geçici İşçilerin Ücretleri bütçe tertibine 350.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.3.3.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları bütçe tertibine 130.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.3.4.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri bütçe tertibine 115.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.01.3.5.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri bütçe tertibine 340.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.02.1.6.02 Sağlık Pirimi Ödemeleri bütçe tertibine 70.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.02.3.4.01 İşsizlik Sigortası Fonuna bütçe tertibine 40.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.02.3.6.01 Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri bütçe tertibine 790.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.02.3.6.02 Sağlık Pirimi Ödemeleri bütçe tertibine 300.000-TL,

46.48.01.40.01.9.9.00.5.02.2.6.02 Sağlık Pirimi Ödemeleri bütçe tertibine 15.000-TL,

46.48.01.40.04.5.2.00.5.06.5.7.02 Hizmet Tesisleri bütçe tertibinden toplam 140.000-TL düşülerek,

46.48.01.40.03.1.3.00.5.03.5.4.02 Sigorta Giderleri bütçe tertibine 100.000-TL,

46.48.01.40.03.1.3.00.5.03.7.3.03 Taşıt Bakım Onarım Giderleri bütçe tertibine 40.000-TL,

46.48.0140.04.5.4.00.5.03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme alımları bütçe tertibinden 20.000-TL düşülerek,

46.48.01.40.03.1.3.00.5.03.2.1.01 Kırtasiye alımları bütçe tertibine 20.000-TL olmak üzere,

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aktarma yapılması oy birliği ile uygun görülmüş olup;

            Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

           Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Personel giderleri ödemelerinde, Yeni araç alımı yapılması nedeniyle sigorta giderlerinde, Araç sayısında artış olması nedeniyle Taşıt bakım onarım giderlerinde ve kırtasiye alımlarında kullanılmak üzere; bütçe tertiplerine aktarma yapılması konusu ile ilgili yukarıda metni yazılı plan ve bütçe komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.