Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :239                              

Karar Tarihi  :09/06/2016                  

KONUSU:

         2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         ı) İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen "Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, yapılan 3 adet itirazlar ile birlikte değerlendirilerek görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2016 tarihli raporunda;

        17/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-2937 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen "Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, yapılan 3 adet itirazlar ile birlikte değerlendirilerek görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-2937 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.