Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 238                     

Karar Tarihi   : 13/09/2018         

KONUSU:

        Muğla Büyükşehir Belediyesi organizasyon şemasının güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

 

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07/09/2018 tarihli ve 58798979-601.04.01-3396 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.