Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 238                         

Karar Tarihi   : 13/07/2017             

KONUSU:

          Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetiminde olmak üzere Dalyan - Çandır feribot hattında çalışacak iki adet feribot işletmeciliğinin Büyükşehir ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’a 01/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ruhsatlandırılan her bir feribot için 2016 yılı tahmini cironun %1’i olarak hesaplanan yıllık 3.636,00 (üçbinaltıyüzotuzaltı) TL (KDV dahil) bedel karşılığında, ödemenin aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılması, izleyen yıllar için o yılın Ağustos ayı yıllık ÜFE artışı oranında arttırılması kaydıyla ve 5 (beş) yıl süreyle devredilmesi hususunun görüşülmesi.    

        Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün 07/07/2017 tarih ve 22852255-301.03-1481 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız