Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :238               

Karar Tarihi :09/12/2014   

KONUSU:

GÜN TESPİTİ

 Bir dahaki Meclis Toplantısı'nın, 13 Ocak 2015, saat 13.00’te yapılmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.