Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :238                           

Karar Tarihi :09/07/2015             

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

       a) Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflere bağlı tekneler için Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınacak kararlar ve şartlar doğrultusunda "Geçici Çalışma/ Güzergah İzni Belgeleri" düzenlenecek olması nedeniyle; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine ilave yapılmasına ilişkin yazı ekinde yer alan tekliflerin görüşülmesi

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 17/06/2015 tarihli kararında;

Büyükşehir Belediye Meclisince 11/06/2015 gününde komisyonunuza havale edilen Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı yapan teknelere ait Geçici Çalışma İzin tarifelerinin belirlenmesi gündemi, aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 17/06/2015 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili mevzuat hükümleri tarifeler incelemeye alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda “10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7inci maddesinde “f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek”, “p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek” hükümleri amirdir.

GEÇİCİ ÇALIŞMA-GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

ÜCRET

(KDV DÂHİL)

YOLCU MOTORU/TEKNESİ

1.1

Bodrum- Bardakçı

550,00 TL

1.2

Fethiye-Çalış

550,00 TL

1.3

Göcek-Göcek Adası

550,00 TL

1.4

Fethiye-Şövalye Adası

550,00 TL

1.5

Güllük-Kıyıkışlacık

550,00 TL

1.6

Marmaris-İçmeler-Turunç

1.050,00 TL

1.7

Çamlı-Sedir Adası

1.250,00 TL

1.8

Akyaka Kadın Azmağı Turu

1.450,00 TL

Not: İhale ile verilecek hatlar hariç

SERVİS BOTU/SERVİS TEKNESİ

1.9

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Sahası İçerisindeki Tüm Bölgeler

750,00 TL

GEÇİCİ ÇALIŞMA - GÜZERGÂH İZİN BELGESİ DEVİR ÜCRETİ

ÜCRET

(KDV DÂHİL)

YOLCU MOTORU/TEKNESİ

1.1

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Sahası İçerisindeki Tüm Bölgeler

2.000,00 TL

SERVİS BOTU/SERVİS TEKNESİ

1.2

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Sahası İçerisindeki Tüm Bölgeler

1.000,00 TL

YOLCU VE SERVİS BOTU/TEKNESİ
UYGUNLUK BELGESİ

ÜCRET

(KDV DÂHİL)

1.1

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Sahası İçerisindeki Tüm Bölgeler

75,00 TL

Sonuç olarak; Komisyonumuzca yapılan tüm bu incelemeler doğrultusunda ilgili kanun hükümlerince Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı yapan teknelere ait Geçici Çalışma İzinlerine ait tarifenin değişiklik yapılmadan, meclise sunulduğu şekliyle aynen onaylanmasına,  Katılanların OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflere bağlı tekneler için Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınacak kararlar ve şartlar doğrultusunda "Geçici Çalışma/ Güzergah İzni Belgeleri" düzenlenecek olması nedeniyle; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine ilave yapılmasına ilişkin Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı yapan teknelere ait geçici çalışma-güzergâh izin belgesi ücret tarifesinin yukarıda metni yazılı plan ve bütçe komisyon kararının; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.