Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :238                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

        2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         h)İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 123 ada, 76 nolu toplam 9.368,76 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Tarımsal Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2016 tarihli raporunda;

        17/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310-2935 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 123 ada, 76 nolu toplam 9.368,76 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Tarımsal Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310-2935 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.