Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 237                      

Karar Tarihi   : 13/09/2018          

KONUSU:

            İlimiz Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi, Tilkicik Caddesine bağlı sokaklarda, yazı eki “Bodrum Yalıkavak – Tilkicik Bölgesi Otopark Bilgi Notu”nda belirtilen araç park yerlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi hükümleri doğrultusunda; yıllık kira bedeli olarak 3.000,00 (Üçbin) TL ücret ve ÜFE artırım oranına göre hesaplanarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06/09/2018 tarihli ve 36924739-105.04-E.14803 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.