Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :237                

Karar Tarihi :09/12/2014  

KONUSU:

MAZERETLİ MECLİS ÜYELERİ

              Meclis üyelerimizden Kamil CEYLAN, Hasan Haşmet IŞIK, Muhammet TOKAT, Muhammet Ali ACAR, Yakup OTGÖZ, Muhsin VURAL, Besim ÖZBEK, Ramazan ONTAŞ, Dursun GÖKTEPE ve Ali Fuat FİDAN’ın mazeretleri nedeniyle, mazeretli sayılmaları Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.