Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :237                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

         2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         g)İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, Değirmenönü Mevkiinde yer alan, tapunun 278 ada, 274 ve 275 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesisi Alanı (Doğalgaz (CNG), Sanayi ve Oksijen Dolum ve Depolama Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2016 tarihli raporunda;     

        17/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-2939 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, Değirmenönü Mevkiinde yer alan, tapunun 278 ada, 274 ve 275 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesisi Alanı (Doğalgaz (CNG), Sanayi ve Oksijen Dolum ve Depolama Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-2939 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.