Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 236                      

Karar Tarihi   : 13/09/2018          

KONUSU:

            İlimiz Ortaca İlçesi merkezi Atatürk Caddesi ve Dalyan Mahallesi, Gülpınar Caddesi üzerinde; 10.08.2018 tarih ve 2018/6-465 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararında belirtilen araç park yerlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi hükümleri doğrultusunda; yıllık kira bedeli olarak 5.000,00 (Beşbin) TL ücret ve yıllık gelirinin %10'u ÜFE artırım oranına göre hesaplanarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06/09/2018 tarihli ve 36924739-105.04-E.14798 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.