Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 235                      

Karar Tarihi   : 13/09/2018          

KONUSU:

            Bodrum Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün 01.08.2018 tarih ve E.14091281 sayılı tahsis talep yazılarına istinaden; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufunda bulunan İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi (Gümüşlük) 335 ada 3 parsel numaralı 604,34 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda bulunan binanın önceki yıllarda kurs yeri olarak kullanılan alanlarının 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h, 18/e ve 75/d maddesi kapsamında görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2909 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.