Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :235                              

Karar Tarihi  :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          e) İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 14 nolu toplam 29.216,00 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine iki farklı şirket tarafından A ve B Bölgesine ayrılarak toplam 1,62 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2016 tarihli raporunda;    

        17/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-2932 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 14 nolu toplam 29.216,00 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine iki farklı şirket tarafından A ve B Bölgesine ayrılarak toplam 1,62 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-2932 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.