Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


Karar No       :234                              

Karar Tarihi  :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          d) İlimiz, Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Yazkır Mevkii, N20a-07b Pafta 662 ve 675 nolu Kadastro parselleri ve yakın çevresini kapsayan planlama alanı için toplamda “ 969 kW (0,96 MW) kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Yeşil Alan” düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2016 tarihli raporunda;   

          17/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-2984 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Yazkır Mevkii, N20a-07b Pafta 662 ve 675 nolu Kadastro parselleri ve yakın çevresini kapsayan planlama alanı için toplamda “ 969 kW (0,96 MW) kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Yeşil Alan” düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-2984 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız  

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.