Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 233                               

Karar Tarihi  : 13/07/2017                   

KONUSU:

        2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01/06/2017 tarih ve 1871 sayılı yazısında hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması konulu ek fiyat tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.06.2017 tarihli raporunda;

        Plan ve Bütçe Komisyonumuz 14.06.2017 tarihinde saat: 14.00' de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. 08.06.2017 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.06.2017 tarih ve 2822 sayılı yazısına belirtilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait ek Gelir Tarife Cetveli Komisyon toplantımızda incelendi.


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.