Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLAa BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :233              

Karar Tarihi :09/12/2014  

KONUSU:

ORTACA İLÇESİ KARABURUN MAHALLESİ SERA SOKAKTAN BAŞLAYAN VE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUĞLA-FETHİYE KARAYOLUNDA SON BULAN ATATÜRK BULVARININ KAPSAMI, 01/10/2014 TARİH VE 59 SAYILI ORTACA BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE GENİŞLETİLMİŞ OLUP, SÖZ KONUSU MECLİS KARARININ ONAYLANMASI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2014 tarihli ve 64061556-310.01.04-32931 sayılı yazısında;

İlgi: 01/10/2014 tarih ve 59 sayılı Ortaca Belediyesi Meclis Kararı.

            İlgi tarihli Meclis Kararı ile Ortaca ilçesi Karaburun mahallesi Sera sokaktan başlayan ve Bahçelievler mahallesi Muğla-Fethiye karayolunda son bulan ATATÜRK bulvarının kapsamı, yolun devamlılığı ve bütünlüğü açısından Dalyan mahallesi Merkez dönel kavşaktan başlayacak şekilde genişletilmiş olup söz konusu Meclis Kararının onaylanması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu; Bilgilerinize arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ortaca İlçe Belediyesi’nin 01/10/2014 tarih ve 59 sayılı Meclis Kararının onaylanmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.