Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :233                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          ç) İlimiz, Ortaca İlçesi Merkez Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m² yüzölçümüne sahip taşınmazda “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;   

          03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-2941 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ortaca İlçesi Merkez Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m² yüzölçümüne sahip taşınmazda “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-2941 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.