Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 232                        

Karar Tarihi  : 12/12/2019         


KONUSU:

Gündem

        06/12/2019 tarihinde duyurulan 16 maddelik gündeme; Birimlerden gelen ve Başkan tarafından Meclise havale edilen konular ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ve İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;