Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :232                

Karar Tarihi :09/12/2014   

KONUSU:

ORTACA İLÇESİ YERBELEN MAHALLESİ MUĞLA-FETHİYE KARAYOLUNDAN BAŞLAYAN VE AKINCI KÖYÜNDE SON BULAN KEMAL ŞAHİN BULVARININ KAPSAMI 01/10/2014 TARİH VE 58 SAYILI ORTACA BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE GENİŞLETİLMİŞ OLUP, SÖZ KONUSU MECLİS KARARININ ONAYLANMASI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2014 tarihli ve 64061556-310.01.04-32925 sayılı yazısında;

İlgi: 01/10/2014 tarih ve 58 sayılı Ortaca Belediyesi Meclis Kararı.

            İlgi tarihli Meclis Kararı ile Ortaca ilçesi Yerbelen mahallesi Muğla-Fethiye karayolundan başlayan ve Akıncı köyünde son bulan Kemal ŞAHİN bulvarının kapsamı yolun devamlılığı ve bütünlüğü açısından Sarıgerme mahallesi Oteller sapağı olarak bilinen Gümrüktepenin bitişiğindeki kavşakta sona erecek şekilde genişletilmiş olup söz konusu Meclis Kararının onaylanması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu; Bilgilerinize arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Ortaca İlçe Belediyesi’nin 01/10/2014 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararının onaylanmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.