Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :231                

Karar Tarihi :09/12/2014    

KONUSU:

15/04/2014 TARİH VE 25 SAYILI MBB MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NORM KADRO İHDAS CETVELLERİNDE GÜNCELLEME YAPILMASI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2014 tarihli ve 13456491-050.01-32835 sayılı yazısında;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükmü gereği, Muğla Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro İhdas Cetvelleri 15/04/2014 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan (I) sayılı Cetvel, “Memur Kadro İhdas Cetveli”nde sehven Yardımcı Hizmetler Sınıfında 5 Adet 5 dereceli şoför kadrosu ihdas edilmiştir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekindeki Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Ünvanları listesinde şoför ünvanı bulunmadığından, ihdas edilen 5 adet 5 dereceli şoför kadrolarının iptal edilerek, 5 adet 5 dereceli Hizmetli kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi hususunda talep yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekindeki Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Ünvanları listesinde şoför ünvanı bulunmadığından, ihdas edilen 5 adet 5 dereceli şoför kadrolarının iptal edilerek, 5 adet 5 dereceli Hizmetli kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Ek için Tıklayınız.