Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :231                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 162 parsel ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde “Terminal Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2016 tarihli raporunda;    

        17/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-2940 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 162 parsel ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde “Terminal Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-2940 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.