Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :230                

Karar Tarihi :09/12/2014    

KONUSU:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜNE SUNULAN  “MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” ‘İN GÖRÜŞÜLMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2014 tarihli ve 13456491-050.01-32841 sayılı yazısında;

 Muğla Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2014 tarih ve 76 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda güncellenmek üzere tekrar meclisimizce görüşülerek karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

           İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Görüşüne Sunulan ve gelen görüş doğrultusunda  güncellenen “Muğla Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik”  Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Ek için tıklayınız.