Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 23                                    

Karar Tarihi  : 12/01/2017                      

KONUSU:

      Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/12/2016 tarih 473 sayılı kararı ile onaylanan 2017 yılında uygulanacak gelir tarifelerinde; Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 22852255-622.01-2064 sayılı yazılarında Fethiye Liman İşletmesi'nin 200 m2 ve üzeri tekneler için yolcu indirme bindirme ücretinde belirtilen 2 saatten sonra ilave her saat için 10.000,00 TL olarak sehven yazılan ücretin, 100,00 TL olarak değiştirilmesi hususunda tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi.    

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2017 tarih ve 82848858-869-88  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.