Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 228                             

Karar Tarihi  : 13/07/2017                

KONUSU:

  1.   İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  b)Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde DM10/4 numaralı trafo yeri için park alanının güneybatısında “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik N20-C-08-C-1-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2017 tarihli raporunda;

  11.07.2017 tarihinde saat 15:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Ek Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2017 tarih ve 36521862-310.99-3732 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde DM10/4 numaralı trafo yeri için park alanının güneybatısında “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik N20-C-08-C-1-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2017 tarih ve 36521862-310.99-3732 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.