Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :228                

Karar Tarihi :09/12/2014   


KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

h) ULAŞIM ÜCRETLERİ                                                                             

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09 Aralık 2014 tarihli oturumunda Plan Bütçe Komisyonumuza sevk edilen 2015 yılı ulaşım ücretleri düzenlemesi komisyonumuzda görüşülmüş olup, Ek’te bulunan Listede belirtilen ücret tarifelerinin kabulüne, Ulaşım Daire Başkanlığının gerekli görmesi halinde sözkonusu Daire Başkanlığınca ulaşım ücretlerinde %20’ye kadar indirim yapma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda;

          Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kabul edilen 2015 yılı ulaşım ücret tarifelerinin Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve Ulaşım Daire Başkanlığının gerekli görmesi halinde sözkonusu Daire Başkanlığınca ulaşım ücretlerinde %20’ye kadar indirim yapma yetkisi verilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.