Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 225                           

Karar Tarihi : 13/09/2018              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       a) İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 713 ada 1 parselde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Ortaca Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.09.2018 tarihli raporunda;

  11/09/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2018 tarih ve 36521862-754-E.4562 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.08.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 713 ada 1 parselde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Ortaca Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2018 tarih ve 36521862-754-E.4562 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.