Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :224                

Karar Tarihi :09/12/2014   

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

e) DALAMAN İLÇE BELEDİYESİ KATI ATIK TOPLAMA VE BERTARAF HİZMETLERİNİN TARİFELERİ HAKKINDAKİ KARARIN GÖRÜŞÜLMESİ 


Dalaman Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesi İçin Tıklayınız.