Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 222                                

Karar Tarihi : 29/11/2019                   


KONUSU:

1) Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

  m) Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.11.2019 tarihli raporunda;