Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :222                

Karar Tarihi :09/12/2014   

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

ç) DALAMAN İLÇE BELEDİYESİ 2014 YILI MALİ BÜTÇESİNDE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AKTARMA YAPILMASI  

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda

Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Dalaman Belediyesi Meclisinin 25.11.2014 tarih ve 155 Sayılı meclis kararına istinaden 2014 Mali Yılı bütçesinde yapılan aktarma Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09/12/2014 tarihli toplantısında incelendi. 

           5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Dalaman Belediyesinin 2014 Bütçesinde yapmış olduğu aktarma komisyon kararımızın ekinde Dalaman Belediye Meclisinin 155 nolu kararındaki şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüş olup;            Meclisimizce kabulünü arz ederiz.  Denilmektedir.

            Burada yapılan aktarmalar Temsil Ağırlama bölümünden 20.000,00TL, Temsil Ağırlama Bölümünden 50.000,00TL, Zabıta ve Hizmet Bölümünden 200.000,00TL Mali Hizmetler Müdürlüğü yeni kurulacak Daireler ödeneklerinden 10.000,00TL alınarak, Zabıta Müdürü Maaş, SGK ödemeleri 20.000,00 TL Zabıta Müdürü İşçi Maaş ödemeleri 50.000,00TL Fen İşleri Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımları 70.000,00TL Fen İşleri Müdürlüğü araç ve tamir bakımı 70.000,00TL Fen İşleri Müdürlüğü İşçi Maaş ödemeleri 60.000,00TL Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Maaş Ödemeleri 4.000,00TL Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü SGK ödemeleri 1.000,00TL Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mal ve Hizmet Ödemeleri 4.000,00TL   Basın Yayın Halkla İlişkiler Hizmet ödemesi 1.000,00TL.

         Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

          Dalaman ilçe Belediyesinin 155 nolu meclis kararı ile 2014 Mali Yılı Bütçesinde yapılan ve komisyonunca uygun görülen, ödenek aktarmalarının kabulüne; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARARVERİLDİ.