Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 22                          

Karar Tarihi  : 09/01/2020          


KONUSU:

            Gün Tespiti


            Gelecek ay meclis toplantısının 13 Şubat 2020, Perşembe günü, saat: 14:00’da yapılmasına
   OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.