Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :222                                     

Karar Tarihi   :12/05/2016                         

KONUSU:

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince görüşülmesi    

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2016 tarihli ve 44338531-843.03/1542 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.