Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 216                             

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:


          26. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 03.08.2018 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

               Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2018 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız