Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 216                            

Karar Tarihi  : 08/06/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

a) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 428 sayılı kararıyla onaylanan Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Karşıyaka Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin UİP-15473,3 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.05.2017 tarihli raporunda;

       22.05.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-2243 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 11.05.2017 tarihli Meclis toplantısında Meclisimizce Konunun yerinde incelenmesi için komisyona 1 ay süre tanınan “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 428 sayılı kararıyla onaylanan Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Karşıyaka Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin UİP-15473,3 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-2243 sayılı yazısında;   

Kararın devamı için tıklayınız.