Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :21

Karar Tarihi :13/01/2015   

KONUSU:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürekli olarak yürütülen Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler’’ işinin tüm ilçelerde yaygın bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç olan 12 (on iki) adet binek otomobilin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/01/2015 tarih ve 43381079-301.05-07 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Kamudaki sürekli görevlerin yapılması için araç kiralama yönteminin ekonomik olmadığı, ayrıca 2014/6814 sayılı ‘‘Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesi İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’’ 02 Ekim 2014 Tarih ve 2913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı gereği kiralanacak araçların aylık ücretleri, araç kasko değerinin %2’ sini geçemez ifadesi nedeniyle piyasadan araç kiralama işi oldukça güçleşmiştir.

              Bu nedenle Daire Başkanlığımız bünyesinde sürekli olarak yürütülen “Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler’’ işi tüm ilçelerde yaygın bir şekilde yürütülebilmesi için Devlet Malzeme Ofisinden 12 (on iki) adet binek otomobil alınabilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediyesi Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürekli olarak yürütülen “Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler’’ işinin tüm ilçelerde yaygın bir şekilde yürütülebilmesi için Devlet Malzeme Ofisinden 12 (on iki) adet binek otomobil alınmasına; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.