Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                              T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 2                              

Karar Tarihi  : 10/01/2019              

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      a)   İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 569 ada 25 parselin “konut alanı” kullanımında kalan kısmının “yaya yolu” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.10.2018 tarih ve 7218 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2019 tarihli raporunda;

       04.01.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.7465 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 569 ada 25 parselin “konut alanı” kullanımında kalan kısmının “yaya yolu” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.10.2018 tarih ve 7218 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.7465 sayılı yazısında;