Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 209                      

Karar Tarihi   : 09/08/2018          

KONUSU:

            Mülkiyeti Belediyemize ait Milas İlçesi Hasanlar Mahallesi 126 ada 16 parsel numaralı 725,45 m² yüz ölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın ilgili mevzuata göre satışına yönelik karar alınması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.   

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03/08/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2687 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.