Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 207                      

Karar Tarihi   : 09/08/2018          

 

KONUSU:

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Ortaca İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 853 ada 1 parsel numaralı 2.264,26 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın 1666/2264 oranı üzerine 25.09.2012 tarih 4063 yevmiye ile tesis edilen "25 Yıl Süre ile Taşınmazın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunabilmesi amacıyla Cem ve Kültür Evi yapılabilmesi için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği leğine irtifak hakkı vardır." şerhinin mevcut irtifak hakkı süresi esas alınarak (Baş. Tar: 24.09.2012 Bit. Tar: 18.09.2037) aynı hak ve sorumluluklarla kabulü hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/08/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2677 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.