Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 206                     

Karar Tarihi   : 09/08/2018         

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyemizin 14.10.2014 tarih ve 164 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe ek olarak hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Yayın Yönergesi” nin görüşülmesi.

        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 31/07/2018 tarihli ve 41232352-010.04-E.662 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.