Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :206                                                    

Karar Tarihi :11/06/2015                           

KONUSU:

              İlimiz, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesi, Stratonikeia Ören yeri sınırları içerisinde yer alan 21 pafta, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1391, 1392, 1393, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1278, 1279, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 ve 1298 parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/o  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi        

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/06/2015 tarih ve 99506623-301.01/1008 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi:Muğla Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/04/2015 tarih 1267 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile ilimiz, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesi, Stratonikeia Ören yeri sınırları içerisinde yer alan 21 pafta, 1309, 1320, 1321, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1391, 1392, 1393, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1278, 1279, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 ve 1298 parsellerde yer alan taşınmazların kamulaştırma çalışmalarına başlanılması istenmektedir.

Adı geçen taşınmazlar; Stratonikeia Ören yeri sınırları içerisinde kalmaktadır.Daire Başkanlığımızca yapılan araştırmalar sonucunda adı geçen parsellerden 1309,1320 ve 1321 parsellerde İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Kamulaştırma şerhi  bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle İlimiz, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesi, Stratonikeia Ören yeri sınırları içerisinde yer alan 21 pafta 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1391, 1392, 1393, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1278, 1279, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 ve 1298 parsellerin kamulaştırılması gerekmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; İlimiz, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesi, Stratonikeia Ören yeri sınırları içerisinde yer alan 21 pafta, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1391, 1392, 1393, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1278, 1279, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 ve 1298 parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 / o  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması ile ilgili karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                        İlimiz, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesi, Stratonikeia Ören yeri sınırları içerisinde yer alan 21 pafta, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1391, 1392, 1393, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1278, 1279, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 ve 1298 parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/o  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.