Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        :204                                                                                                          

Karar Tarihi  :14/11/2019       

 

KONUSU:

           Büyükşehir Belediyemizde 14.11.2019 tarihinden sonra ilk defa sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personele Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hizmet sürelerini ilgili kurumlardan belgelendirmeleri koşulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2019 tarihli ve 63107535-010.06.02-[115708-184]-210975 sayılı yazı ile Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinin 1 sayılı cetvelinde belirtilen unvan bazlı net aylık tutarının, hizmet süresi, 0-5 (Dahil) yıl arasında olanlara %80’i, 6-10 (Dahil) yıl arasında olanlara %85’i, 11-15 (Dahil) yıl arasında olanlara %90’ı, 16-20 (Dahil) yıl arasında olanlara %95’i, 21 yıl ve üzerinde olanlara ise net aylık tutarı olarak belirlenmesi; 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yine söz konusu genelgenin 2 sayılı cetvelinde belirtilen oranlar doğrultusunda ek ödeme yapılması hususunun görüşülmesi.


           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2019 tarihli ve 58798979-050.01.02-E.3936 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.