Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :202                              

Karar Tarihi   :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          o) İlimiz Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Cumalaryurdu-Elekse Mevkii, 10 pafta, 976 ve 1100 nolu Kadastro parselinde aynı firma tarafından toplam 990 kW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

          05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1789 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Cumalaryurdu-Elekse Mevkii, 10 pafta, 976 ve 1100 nolu Kadastro parselinde aynı firma tarafından toplam 990 kW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1789 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.