Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :199                              

Karar Tarihi   :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          l) İlimiz Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 38 pafta, 1013 ada, 8 numaralı imar parselinde, özel mülkiyette kayıtlı taşınmazda, Muğla-Menteşe-Karşıyaka Islah İmar Planının N20-C-3-D-2-B (eski 20M-II) imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

          05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1775 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 38 pafta, 1013 ada, 8 numaralı imar parselinde, özel mülkiyette kayıtlı taşınmazda, Muğla-Menteşe-Karşıyaka Islah İmar Planının N20-C-3-D-2-B (eski 20M-II) imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1775 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.