Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :198                          

Karar Tarihi :09/12/2014                

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

e) SEYDİKEMER İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Seydikemer Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.


Seydikemer İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.