Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :197                              

Karar Tarihi   :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         j) İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kerimler Mevkiinde yer alan N19B20C2/2 pafta 187 ada, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 14 parsel nolu 68.418,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D ve E Bölgesine ayrılarak toplam 4,0 MV kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

          05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1773 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kerimler Mevkiinde yer alan N19B20C2/2 pafta 187 ada, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 14 parsel nolu 68.418,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D ve E Bölgesine ayrılarak toplam 4,0 MV kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1773 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.