Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 196                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan Milas İlçesi Dereköy Mahallesi 1167 parsel numaralı 929,94 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın Cami Yeri olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. .

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/05/2017 tarih ve 47720051-301.01-1221 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız