Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 195                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

            Bodrum İlçesi Geriş Mahallesi 113 ada 1 parsel (Eski 995 parsel) numaralı 8.897,84 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın otopark olarak işletilmek üzere, yıllık ₺5.000,00+KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile beş (5) yıl süreliğine ve/veya taşınmazın bulunduğu alanda devam eden üst ölçekli planlama çalışmaları tamamlana kadar Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (MUTTAŞ) işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/05/2017 tarih ve 47720051-301.01-1224 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız