Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :195                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          ı) İlimiz Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 Pafta, 184 ve 185 numaralı parsellerde yer alan 22.960,87 m2 yüzölçümlü taşınmazlara ilişkin Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

          05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-1761 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 Pafta, 184 ve 185 numaralı parsellerde yer alan 22.960,87 m2 yüzölçümlü taşınmazlara ilişkin Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-1761 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.