Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No            : 193                                

Karar Tarihi      : 14/11/2019  


KONUSU:

        2-  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

              b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Taslağının görüşülmesi.

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.10.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.