Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :192                              

Karar Tarihi   :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          f) İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Çırkan Mevkiinde hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı PİN: 10854,6 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.04.2016 tarihli raporunda;

          27/04/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-1756 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Çırkan Mevkiinde hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı PİN: 10854,6 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-1756  sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.