Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 191                        

Karar Tarihi  : 11/05/2017            

KONUSU:

            İlimiz Ula İlçesinde Ula Gölet’inde bulunan, 2 (iki) adet su sporları iskelesi, 10 (on) adet deniz bisikleti ve 4 (dört) adet kanodan oluşan Su Sporları hizmetinin işletilmesinin, 5216 sayılı Kanunun 26. Maddesindeki hükmüne istinaden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kontrol/denetiminde olmak üzere, Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’a 01/06/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2016 yılı tahmini cironun %1’i olarak hesaplanan yıllık 550,00 (beşyüzelli) TL (KDV dahil) bedel karşılığında, her yılın Ocak ayı yıllık TÜFE artışı oranı nispetinde arttırılması ve izleyen yılın 31 Mart tarihine kadar ödemenin yapılması kaydıyla, 5 (beş) yıl süreyle devredilmesi hususunun görüşülmesi.  

          Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 10452259-301.03-1076 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız